Dumt eller hva’?

[Dette indlæg er skrevet i 2011. Diesel har opgivet sit slogan “Be Stupid” siden, ganske vist af de forkerte grunde, og det gør jo nedenstående kritiske indlæg noget overflødigt. Det er dog kommet med fra min gamle hjemmeside, som et kuriosum, så læs det som sådan. Jeg har redigeret en lille smule i det af ren forfængelighed.]

Dumt, eller hvad?

For halvandet års tid siden startede Diesel en kampagne med sloganet: “Be Stupid”.tshirt1 Sloganet irriterede mig kraftigt, da budskabet på overfladen er så “dumt”, at det næsten er en fornærmelse. Ikke fordi jeg føler mig særlig “smart” eller “klog”, men fordi dumhed i sin onde form provokerer mig. Samtidig minder det mig om en anti-intellektualisme, som man ind i mellem har set i totalitære staters forsøg på at fjerne intellektuelle og dissidenters muligheder for at kritisere eller ændre systemets magt og overgreb. Det er helt sikkert ikke det, som kampagnen sigter i mod, men mere mod den særegne “ungdomskultur” som MTV fangede i Jackass programmerne. Folk som gør ting med fare for at komme til skade, bare fordi det kan gøres. Som med så meget andet, er der ikke ret meget nyt i denne “kultur” udover måske, at den er udtrykt i tv og ekspliciteret som “moderne”. Unge har altid haft lyst til at opføre sig “dumt”. Måske fordi det “dumme” ofte defineres af de ældre, de “kloge”.

Og det har så fået mig til at tænke over dels det dybere budskab i reklamen, og dels hvad “dumt” til forskel fra “smart” eller “klogt” egentlig er, og betyder. Dette er ikke en dyb analyse, blot spredt fægtning, men jeg tror, der er interessante ting at grave i her.

Dumt:

Problemet med udtrykket “dumt” (stupid), er – ligesom med “intelligent” eller “klogt” – at det er meget åbent for debat, hvordan det defineres. Den kloge vinkel til at finde ud af, hvad ordet betyder ville være at slå op i et leksikon, analysere hvordan det anvendes i praksis, og kigge på hvordan man forskningsmæssigt definerer og operationaliserer det.
Det gider jeg ikke, og her opfylder jeg nok en af de betingelser, som er i ordet “dumt” – dovenskab. At være “dum” er at være for doven til at gide at se efter selv. Ikke dermed sagt, at doven og dum er det samme, for så ville det jo være synonymer, men jeg tror (i min ugidelighed), at det at være dum, er at man er for doven til at gide at tænke eller se efter. Doven er et element i “dumhed”, men man er ikke nødvendigvis dum, fordi man er doven. Det er nok ikke det, som Diesel sigter til, og så alligevel. Her er “dumt” det at springe ud i noget mere eller mindre uden forbehold eller tanke for konsekvens. Så “dumt” er en handling. Et af sloganerne hedder “smart has the brains but stupid has the balls”, altså de “kloge” tænker, mens de “dumme” handler.
Så måske kunne man i denne polarisering sige, at alle er dovne: de “kloge” er for dovne til at handle, og de “dumme” er for dovne til at tænke. Så jf. ovenstående kan de “kloge” også være “dumme”, hvis de er dovne.
Ak, der lurer en cirkelslutning her, men det skyldes nok, at “dumt” ikke kun hænger på dovenskab, men netop også hænger på “handling”. For det “dumme” ligger jo netop i typen af handling. Stupid is as stupid does, som Forrest Gumps mor siger. Når man igen kigger på Diesels kampagne, så bliver det hurtigt klart, at deres forståelse af en “dum” handling ikke korresponderer med min, og derfor har vi forskellige udfald af, om der er godt at være dum og opføre sig dumt.

Lad os lige rydde en potentiel misforståelse af vejen først. Der er rigtig mange handlinger, som er blevet udråbt som dumme, men som når de er gjort, viste sig at være kloge. Bliv læge, råber ens forældre, eller tag da i det mindste en uddannelse, trygler de én. Men der er folk som har valgt andre veje, er blevet kunstnere (“det kan man da ikke leve af”), eller sportsfolk (“jo, men det holder jo kun i få år, du skal jo tænke fremad”). Der er folk, som har satset den ikke eksisterende formue på at starte et firma, som andre har råbt om er dødfødt fra starten. Eller købt aktier i firmaer, som så ud som om de var på fallittens rand. I 1943 sagde Thomas Watson, den daværende formand for IBM, at der i fremtiden kun ville være et verdensmarked for 5 computere. Det er nemt at sige, at det er “dumt”, eller hvis noget viser sig at være rigtigt, at det er “klogt”. Udfaldet af dine handlinger bestemmer tit om omverden vurderer denne handling som “dum” eller “klog”. At vurdere personlige handlinger som værende dumme eller kloge valg afhænger både af udfaldet, og ofte også af øjnene som ser, eller snarere af de værdier man har, og har tilegnet sig.

Det er lidt det, som Diesel kampagnen peger på, at der er ting som man kan gøre, og som andre siger, er dumme, men som sagtens kan være gode og rigtige valg. Om det så er bedst illustreret med, at en kvinde iført bikini tager et billede ned i trusserne med en løve i baggrunden ved jeg ikke. Det virker ikke “ballsy” men snarere livstruende dumt, situationen taget i betragtning.

canvas

 

To dumme ting og tre former for dumhed:

Så det er altså ikke nødvendigvis de handlinger som andre synes er dumme, der er årsag til min irritation på Diesel, men hvad er det så? To ting:

Den første ting og dumhedens 3 former:

“Dumhedens” fejl

Den første ting er, at der findes “dumt”, “dumt” og tilsidst “dumt”. Det første “dumt” er, at man laver en fejl. Den der sover synder ikke, som det står skrevet, men den der sover, udretter heller ikke noget. Altså når du ikke sover, så synder du, eller sagt på en mere moderne måde: når man handler, så må man være klar til at fejle. Errare humanum est og alt det der.
Dette burde være en accepteret grundbetingelse, men er det uheldigvis ikke. En grund, som gives af sir Ken Robinson er, at det skyldes uddannelsessystemet. At turde fejle er ikke “dumt”, det er noget helt helt andet. Det er mod, også selvom det nogle gange grænser til ignorance. Det vigtige ved at fejle er dog, at man er stand til at lære. Hvis ikke man er det, så begynder “dum” i sin nedenstående tredje form at cirkle omkring i periferien. Ordet undskyld har begrænset værdi, hvis ikke det bakkes op af viljen til at lære af fejlen, som nødvendiggjorde ordet.

Den anderledes “dumhed”

Det andet “dumt” er den kategori, som impliceres tidligere, og som Diesel helt sikkert appellerer til. Den, hvor nogen siger, at du hellere skal gøre noget “sikkert”. Lad vær med at kaste dig ud i vilde projekter, drop drømmen om at blive musiker og bliv hellere folkeskolelærer, få et arbejde i stedet for at gå og drømme. Den slags. Eller som Diesel udtrykker det:

BeStupid

Så det at lave en kunstinstallation eller at danne et band er “dumt”? Jo i forstand af, at nogen synes det er “fjollet”, eller at man burde bruge sin tid anderledes, men vi er jo tilbage til de personlige handlinger som vurderes af andres værdisystemer. Disse andre kan så være ældre personer (ikke gamle, bare ældre end “ung”), der enten har glemt, hvordan det var at være ung, eller husker det med al smertelig tydelighed og gerne vil have, at de unge lærer af de ældres fejltagelser. “Lad være med at drikke fire dage om ugen. Når du når min alder, så ærgrer du dig over, at du ikke brugte tiden på at dyrke idræt og lære nye sprog”, eller sådan noget i den stil. Eller min mors argument for, at jeg skulle lære at spille klaver, som var, at det ville hun gerne have lært som barn, da hun blev voksen… huh?
Lad det være sagt med det samme. Denne type “dumhed” tilhører ikke de unge af krop, men kan findes i alle aldersgrupper. Alderen har dog nok en tendens til, at man får følelsen af at vide bedre, også på andres vegne.

Så det er “dumt” i den forstand, at det kan være spild af tid, at du kunne undgå fejlene, hvis du hørte efter, at du kunne lave noget “fornuftigt” i stedet for at have det sjovt med vennerne. Men hvis det i sidste ende kun er dig og dine “dumme” venner, som det går ud over, så det er ikke noget, som kan vedkomme nogen (måske bortset fra dine bekymrede forældre). Eller det vil sige, så længe det kun er det, hvilket får os over på den tredje “dumhed”.

Den idiotiske dumhed

Det tredje “dumt” er, at man skader andre med vilje eller udsætter andre for en risiko, når man egentlig godt ved, at man ikke bør. Det er dumt (uden anførselstegn) at slå andre mennesker ned eller springe bomber af og skyde uskyldige. Det er dumt at køre spirituskørsel og at køre uforsvarligt inde i byen. Det er dumt at slå sine børn til lirekassemænd, det er dumt at begå overgreb med børn og voksne. Det er dumt at forfølge andre, fordi de har andre meninger eller holdninger end én selv. Det er dumt at undertrykke kvinder eller nægte voksne mennesker retten til at blive gift, fordi det står i gamle bøger (ingen nævnt ingen glemt). Det er dumt at mobbe andre. Dette er grundlæggende mellem- og med-menneskeligt dumt. Man kunne måske sige, at dumhed her er synonymt med idioti. Vi kan altid komme ud i spidsfindige diskussioner om, hvornår dele af disse dumheder i denne form er tilladeligt eller ønskeligt, om det er dumt, hvis det er “normalt”, og om det er relative eller universelle dumheder, men det må være et andet sted.

Det er bestemt ikke den type dumhed, som Diesel reklamen hentyder til, for dem er det “dumt” som i selvudtrykkende, mens her er det dumt som i fysisk eller psykisk magtanvendelse, enten når ordet ikke slår til (og det går det sjældent for dumme mennesker), eller når man vil have sin vilje igennem. En forskel mellem denne gruppe af dumme og de to foregående er, at de foregående næsten er stolte over deres “dumheder” og at blive kaldt det, mens den sidste gruppe bliver alvorligt fornærmet over at blive kaldt dumme. De mener, at de er “kloge”, “smarte”, “ofre”, “forurettede”, “meningsdannere”, “samfundsforandrende”, “samfundsbevarende”, “udvalgte”, “troende” eller “belæste”. Men stupid is as stupid does, og hvad de synes om dem selv, ændrer ikke ved, at de og deres handlinger er idiotisk dumme (hvilket så er en pleonasme). I parentes bemærket så er populære betegnelser som “fundamentalist” eller “ekstremist” med til at kaste skam over folk med faktiske fundamentale holdninger eller “ekstreme” (dvs norm-afvigende eller radikale) meninger, og fjerne fokus fra ugerningernes virkelige indhold, nemlig den idiotiske dumhed som de er et udtryk for.

Den anden ting:

Hermed er vi klar til den anden ting, nemlig at det Diesel kampagnen kalder “dumt” slet ikke er dumt, men kan være “anderledes”, “kreativt”, “selvrealiserende”, “selvcentreret”, “sjovt”, “fjollet”, “pinligt”, “modigt”, “sub-kulturelt”, “kortsigtet”, “visionært”, “spændende”, “sexet” eller “ligegyldigt”. Det har meget lidt med dumt at gøre, men er et forsøg på at tappe ind på den altid tilstedeværende uoverenstemmelse mellem at turde at gøre det selv og at lytte til, “dem der ved bedre”.

Personligt vil jeg ikke være sammen med dumme i sin tredje form, men har bestemt ikke noget i mod “dumme” i første eller anden form, som ofte er sjove og inspirerende folk. Diesel kampagnen er et forsøg på at være kreativ og vinkle forsigtighedskulturen og den stigende “ansvarlighedskultur” på en anden måde (som fx ses i at unge skal have valgt en videregående uddannelse, næsten inden de er færdig med niende klasse: for erhvervslivets skyld!). Det har jeg faktisk sympati med, om end jeg ikke har glemt Diesels kommercielle sigte. Men valget af ordet dumt er bare… ja… lidt dumt?

Men som Diesel kampagnens t-shirt ville sige:

tshirt2

Update: Der er ingen som skal beskylde mig for at være hurtig ude af startboksen, endsige være først med det sidste. Jeg er nu faldet over at Be Stupid kampagnen er afsluttet for mere end et halvt år siden, mest vist nok fordi nogen i Storbritannien synes den var anstødelig og opfordrede til asocial adfærd. Jeg ville ønske, det var fordi, den var skudt ved siden af, men sådan er verden jo ikke. Se mere her: Be Stupid-kampagnen ‘aflives’.

Husk at tjekke min hjemmeside for flere outdatede nyheder :).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.