Computerbrugermanifestet

For 21 år siden (i 1998) skrev Claire-Marie Karat sit ”computerbruger-manifest”, hvor grundsætningen er: Brugeren har altid ret. Siden da er der sket meget på computerbrugsområdet, hvor HCI er et relativt stort forskningsfelt, og UX og Usability er en integreret del af enhver (fornuftig) virksomhed, som har noget med teknologi og mennesker at gøre. Alligevel er manifestet af Karat stadig relevant i dag, da mange teknologiske systemer stadig ikke er forfærdeligt menneske-venlige. Det er brugeren, dvs os, som forventes at tilpasse os, at lære det nye system, at vedligeholde den viden, og at bruge teknologi som vi måske ikke har bedt om eller brug for. Ovenstående er ikke en teknologikritik, men snarere en designkritik. Det er et valg, hvordan systemer udformes. Det bør tilføjes, at vi faktisk synes at bevæge os i den rigtige retning, men at det nogle gange er værd at minde os selv om, hvilken vej vi bør bevæge os, da det er nemt at fare vild i fremtidens ukendthed.

Det kunne jeg skrive meget mere om, men i dette indlæg vil jeg nøjes med at liste Claire-Marie Karats 10 punkter, som hun pegede på, måtte være en brugers ”Bill of Rights”, dvs. en slags grundlov for brugeren og teknologi. Punkterne i brugermanifestet er naturligvis diskutable, og visse af punkterne er måske mindre relevante end andre, men jeg lader i denne omgang manifestet stå for sig selv.

Den oprindelige liste er blevet gemt væk bag en betalingsmur hos Bloomberg, og blev beskrevet i en Business Week artikle fra 28. september 1998, skrevet af S. H. Wildstrom. Listen kan også findes på Theo Mandels hjemmeside her.

Listen med egen oversættelse:

 1. The user is always right. If there is a problem with the use of the system, the system is the problem, not the user.

Brugeren har altid ret. Hvis der er et problem med brugen af systemet, så er det systemet, som er problemet og ikke brugeren.

2. The user has the right to easily install software and hardware systems.

Brugeren har ret til nemt at kunne installere software og hardware systemer.

3. The user has the right to a system that performs exactly as promised.

Brugeren har ret til et system, som udfører det, som bliver lovet.

4. The user has the right to easy-to-use instructions for understanding and utilizing a system to achieve desired goals.

Brugeren har ret til nemt-at-bruge instruktioner for at forstå og anvende et system til at opnå de ønskede mål.

5. The user has the right to be in control of the system and to be able to get the system to respond to a request for attention.

Brugeren har ret til have kontrol over systemet og at få systemet til at svare på en anmodning om opmærksomhed.

6. The user has the right to a system that provides clear, understandable, and accurate information regarding the task it is performing and the progress toward completion.

Brugeren har ret til et system, som giver klare, forståelige og præcise informationer om opgaven den udfører og dens igangværende proces mod fuldførelse.

7. The user has the right to be clearly informed about all system requirements for successfully using software or hardware.

Brugeren har ret til at blive tydeligt informeret om alle systemkravene for med succes at kunne anvende softwaren eller hardwaren.

8. The user has the right to know the limits of the system’s capabilities.

Brugeren har ret til at kende begrænsningerne ved systemets kapabilitet.

9. The user has the right to communicate with the technology provider and receive a thoughtful and helpful response when raising concerns.

Brugeren har ret til at kommunikere med teknologi-udbyderen og modtage et eftertænksomt og hjælpsomt svar, når der rejses problemstillinger.

10. The user should be the master of software and hardware technology, not vice-versa. Products should be natural and intuitive to use.

Brugeren bør være software- og hardwareteknologiens mester, ikke omvendt. Produkter bør være naturlige og intuitive at bruge.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.