PDP 8. semester

PDP8 undervisning

Anvendt kognitionspsykologi og eksperimentel socialpsykologi

-Bemærk: denne side er sidst opdateret i 2012. Opdateringer følger når kurset går i gang igen i 2015.

Målet med dette kursus er at arbejde med forskellige psykologiske problemstillinger som de kommer til udtryk i teknologiske interaktive systemer, samt at få en viden om dele af den empiriske socialpsykologi.
Psykologisk relevante begreber som behandles er affordance (perception: hvordan laver man noget som har information om hvordan man skal bruge det?), sensebranding (perception: hvordan laver man et teknisk system som har en distinkt perceptuel “signatur”?), grundemotioner (emotion: hvilke forskellige typer af designs kan man udforme så man “styrer” følelser (fx glæde-vrede) hos brugere?), problemløsning (kognition: kan man bruge problemløsning til at udforme systemer så brugen faciliterer målopfyldelsen, eller så brugeren undgår at måtte indgå i en problemløsningsstrategi?), og kreativitet (kognition: hvordan laver man tekniske løsninger på en ny måde, eller hvordan laver man systemer som understøtter en kreativ benyttelse?).

Der er derudover nogle socialpsykologiforelæsninger under planlægning. Mere følger om dette.

Kurset forløber som et antal undervisningsgange med fokus på teoripræsentation og diskussion, samt undersøgelse af relationer til nyere teknologi. Der kan forventes hjemmeopgaver som retter sig mod løsningen af mere eller mindre konkrete problemstillinger. Eksamen er en stillet skriftlig eksamen med intern bedømmelse på 7 trins skalaen.

Slides bliver placeret på Moodles kursusside.

 

Pensum

Pensum bliver lagt op ved start.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.